Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10-11/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Informacje


den 31.08.2001

Peter Karl Sczepanek, Monheim/Rh, Holzweg 40, 40789 Monheim am Rhein
Tel/Fax 02173-66742, e-Mail: sczepanek@gmx.de 
w Rheinische Post: www.rp-online.de z has�m: Sczepanek
przysz�a galeria: www.mennarchitekt.de Konzept: OG,1; S4, S5

Spotkanie PAN-EUROPA Unia „SILESIA“

z siedzib� w Raciborzu
na Ziemi Pszczy�skiej w Tychach ul. Zak�tek 4 (siedziba DFK-Tychy) dnia 16.8.2001

 1. Zadanie Stowarzyszenia Pan-Europa - utrzyma� tradycj� tej Ziemi - Domowiny Plesskiej, wsr�d bardzo z�o�onej spo�eczno�ci tego regionu.

 2. Wystawa - obrazy Alfonsa Wieczorka - 120 reprodukcji z ksi��ki „G�rny Sl�sk w barwach czasu” z Ziemi G�rno�l�skiej, w tym z Domowiny Plesskiej. Powt�rzenie wystawy odb�dzie sie od 22.2.2002 do 24.2.2002 w Niemczech (Monheim am Rhein) - w ramach zbli�enia narod�w, u nas Polak�w i Niemc�w.

 3. Aktualne problemy spo�eczne na tej ziemi - Peter K. Sczepanek na podstawie referatu “Aktualizacja �l�ska” wraz z dyskusj� 10-u uczestnik�w.

 4. Propozycje:

 1. jednoczenie spo�ecze�stwa w stowarzyszenia maj�ce na celu utrzymanie tyskiej tradycji wsr�d wszyskich mieszka�c�w

 2. kandydatura do konkursu na historyczn� posta� Ziemi Pszczy�skiej - sugerowanie postaci ks dr Emila Szramka (Tworki, Tychy, Bytom, Miko��w, Katowice) oraz rze�biarza z Tych�w-Paprocan Augusta Kissa (1802-1865).

Obserwacje: Dz.Zach. artyku� z 24.8.01:

 • Pozwalanie na niszczenie zabytk�w kultury przez
  odpowiedzialnych, to celowe doprowadzanie do
  zapomnienia wsr�d mieszka�c�w tego terenu.

 • St�d te� i niech�� do tworzenia historycznych izb
  pami�ci czy muze�w poszczeg�lnych domowin na (a r t y k u �)
  G�rnym Sl�sku.

 • Przy wej�ciu do EU poczuj� wielk� pustk� dziej�w
  Europy na swoim terenie w por�wnaniu z bogac-
  twem innych region�w europejskich (pomimo, �e
  wiele ich przewy�szaj� sw� trilateraln� dziejow�
  prawd�).

Prowadzi� i zebra�:
Peter K. Sczepanek

Otrzymuj�:

 • „Echo” i „Dzinnik Zachodni - Tyski”

 • Zwi�zek G�rno-.Sl�ski i DFK-Tychy

 • Pan-Europa Racib�rz, Tychy, i WSZiNS


« zur�ck zur Rubrik Informacje

 [ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]


Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO