Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10-11/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Miniatury


Antoni Respondek

Janczary, przychlybki, wallenrody

W mojich ukochanych Uogewnikach S’loonskich respektujymy nauka naszego patrona,
s’wiyntego Jana Nepomucena, kero nos ucy, rze ci co wuarzom w obrymb polityki mogom uod niyj polec, jak to bouo z Niym samym.

Z drugiyj strony ludzie powiadajom, rze jak sie niy zajmiesz politykom, to uona sie
zajmie tobom.

I jak sie z tych dwu perspektyw spojrzy na naszo uobecno sytuacjo i sytuacjo S’loonska,
to rodzi sie pytanie: brac’ w tym udziau, cy niy?

Cy sie w to angarzowac’, cy dac’ sie spokooj?

Fto sie tym zajmuje i z jakiygo powodu?

Problym stowo na nowo, bo zacyno sie „bieg do koryta”.

A w tyj sztafecie durch te same sztafeciorze! Ta sama lajera ino inkszo puyta, abo platforma.

Te same gymby nawiedzonych uzdrowicieli.

Mys’lou rzech uo tym, co niymi powoduje, rze cisnom sie tam kaj sie niy sprowdziyli?
Niykerzy wiedzom uo tym i jurz niy ma jich i jich bun’czucznych gestoow na Kalwaryjskiym Wzgoorzu, u Matki Boskiyj Piekarskiyj. I coby ich jurz niy bouo!

Ale przeca korzdym z nich cos’ powoduje i kieruje.
Cy dobro tyj Ziymi S’loonskiyj? S’loonskego Narodu?
Jake dowajoom tego dowody? Fakty? Bo ino uone sie licoom!

Som miyndzy niymi s’loonskie janczary. Ludzie wyrwani z duszy norodu za modu i tak zmaanipulowani, rze jurz nic pod sercym niy cujom. Dlo tych uobiecanych przysuowiowych srebrnikoow gotowi zrobic’ nojwiynkszo niygodziwos’c’. Poza umiejyntnos’ciom robiynio
niygodziwos’ci nicego inkszego niy umiom. Nicego w rzyciu niy zrobiyli „tymi ryncami”.
Ino zasiadali, piastowali, peuniyli i uobiecywali.
Znocie ich przeca. Ino skond uoni majom to co majom?

Som tyrz przychlybki.
Tym jest dobrze z korzdym, co jest na wiyrchu. Uoni zowdy majom te same zdanie, co trza.
Dlo swojich korzys’ci przychlybiac’ sie bydom korzdymu i zowdy.
I cornymo, i biouymu, i cerwonymu, i zielonymu, zowdy tymu co jest na wiyrchu.
A rynce ciyngiym majom zajynte, ale niy robotom! Ino klaskaniym, abo gratulowaniym
i wryncaniym rostomajtych nagrood, lauroow i uorderoow, kere sami dlo morznos’ci manipulowanio inkszymi - wymys’lajom, i kerymi sami sie chcoom przychlybic', abo tom "marchewkoom” kupic’ chcom inkszych, zagrac’ na jich proorznos’ci.
Stawiajoom cudzym pomniki, murujoom tablice. Inne uobalajom i srywajom.
Jak tyn Nero, z downego mojego placu, cajchnujom niypotrzebnie, to co niy trza i niy nolerzy.

Som tyrz jak jo ich nazywom - wallenrody, mickiewiczowskie Konrady, te krzyrzacke mistrze, kere przeciwko swymu judzom inkszych i swojich. Fauszywe zaprzan’ce, kerych
jedynym instrumyntym jest fausz, uobuuda i podstymp.

Krootko godajoonc - uowoce negatywnyj selekcji, wzglyndym s’loonskich pragniyn’,
racji i narodowych interesoow.

I jak z tego wyn’s’c’, jak sie z tym poradzic’?

Jest na to rada! Stawiac’ na tych co niy ino godajoom, ale robiom!

Jak downo tymu Karol Godula!

Mys’la tak, bo na S’loonsku potrzebno jest Nowo Industrializacjo, potrzebne som
wspouczes’nie uosoby tych horyzontoow i formatu, co poonad dwiesta lot tymu UON!

Ino tacy ludzie, uoddani sprawie i swojymu narodowi poradzom cos’ znolez’c’ i zaradzic’ na wspooucesno biyda i degradacjo S’loonska.

Cy mom recht?

P.S.
Fto niy wiy wiela uo Karolu Goduli, niych siyngnie po ksioonrzka Jana Stefana Dworaka
„KAROL GODULA - pionier przemys�u cynkowego na G�rnym �l�sku”.


inksze publikacje autora:


« zur�ck zur Rubrik Miniatury[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]


Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO