Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

1_11/2001

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
HISTORIA
Z ARCHIWUM
KULTUR
PUBLIKACE
MINIATURY
VITA
HUMORREAKCJE
DEBATA
Z FORUMINFORMACJE
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


ZE STARYCH �LONSKICH GAZET

Piotr Kalinowski

  • .... bo posiadamy na naszej bogatej ziemi wielkie skarby

Artyku� z Gazety Ludowej z 22.12.1918

"Nie uda im si�"
Zapowiedziane przez nas pismo ulotne pojawi�o si� w tych dniach. Nasi najserdeczniejsi widz�c, �e ...

  • Fa�szywa gra wobec ludu g�rno�l�skiego

Artyku� z Go�ca �l�skiego z 22.4.1921

Pewna cz�� niemieckiej prasy g�rno�l�skiej tzw. "Bund der Oberschlesier", czyli "Zwi�zek" - wysuwa po plebiscycie - dla Niemiec niekorzystnym - has�o "wolnego niezale�nego" pa�stwa g�rno�l�skiego, czyli tzw. "Freistaatu"


Lucas

5 listopada - rocznica polskiej niepodleglosci

AKT 5 LISTOPADA 1916:

"Do mieszka�c�w lubelskiego Jeneralnego Gubernatorstwa!
Przej�ci niez�omn� ufno�ci� w ostateczne zwyci�stwo ich broni i �yczeniem powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ci�kimi ofiarami panowania rosyjskiemu wydarte, do szcz�sliwej wywies� przysz�o�ci, Jego Cesarska i Kr�lewska Mo�� Cesarz Ausrtii i Apostolski Kr�l W�gier, oraz Jego Cesarska Mos� Cesarz Niemiecki, u�o�yli si�, by z ziem tych utworzy� pa�stwo samodzielne z dziedziczn� monarchi� i konstytucyjnym ustrojem. Dok�adniejsze oznaczenie granic zastrzega si�. Nowe Kr�lestwo znajdzie w ��czno�ci z obu sprzymierzonymi ...


 Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Commercial Building / Office building|

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

inventory management system| labelling| warehouse management| vending machine/ kiosk| it support| rfid| bixolon|

天糧海外僱傭(外傭)中心| 外籍女傭(外傭)| 家務助理| Domestic helper employment agency|

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO