Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


�l�ska mowa i przynale�no�� w latach 

- w ”G�rnym �l�sku w barwach czasu”

Na stronie 192 publikacji „G�rny Sl�sk w barwach czasu” przedstawi�em dziwn� grafik� -schemat belkowy obrazuj�cy �l�sk� przynale�no�� i mow� w przeci�gu ponad 1000-a lat.
Moja analityczna, zawodowa, nabyta w informatyce, sk�onno�� do konkretyzowania spraw danego objektu, systemu, procedury pozwoli�a na dok�adniejsze przyjrzenie si� sprawie G�rnego Sl�ska.
W �rodku znajduje si� kalendarz dziej�w ze skal� 100 lat jak i wa�niejszych dat, kt�re G�rno�l�zak zna� winien!
Od lewej strony - j�zyk, na pocz�tku powiedzmy mowa, bo niepisana:

  • Indogerma�ska - tak jak przechodzi�y tu ludy: Goci, Germanie z pozostawion� kultur� �u�yck�.

  • S�owia�ska - gdy przeszli S�owianie z prawie �rodka Rosji a� do �aby.

  • Morawska - jako, �e pierwsze oficjalne pa�stwo: Wielkie Ksi�stwo Morawskie podbi�o Sl�sk.

  • Czeska - bo Czesi podbili Morawy, czyli automatycznie Sl�sk te�. 400 lat czeski by� urz�dowym.

  • Gwara g�rno�l�ska - baz� jej s� poprzednie mowy, g��wnie s�siad�w z Po�udnia, Morawska!

  • Polska - gdy Mieszko I. podbi� �l�sk, i potem po „Grunwaldzie” si� umocni�a.

  • Niemiecka - osadnicy niemieccy przynosz� z sob� te� kultur� wraz z j�zykiem, do kt�rego dostosowywali si� �l�zacy i przychodz�cy Polacy do tej krainy w setkach lat. ...

Peter Karl Sczepanek
Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Commercial Building / Office building|

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

inventory management system| labelling| warehouse management| vending machine/ kiosk| it support| rfid| bixolon|

天糧海外僱傭(外傭)中心| 外籍女傭(外傭)| 家務助理| Domestic helper employment agency|

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO