Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Miniatury


Hcecie Krystusa abo Barabasza ?

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih guymboko przerzywali My latos’ wielganocny czas.

A zaczuo sie Pasjoom uods’piywanoom w Palmowo Niydziela przez nasz parafijalny hur s’wiyntyj Cecylije, na Wielkym.

Uoona to sprawioua, rze zaczli My mys’lec’ uo tym wyborze sprzed lot.

Mys’lec’ na nowo.

Terozki.

Swoje role, jak korzdego roku, uods’piywywali nasze solisty.

Nojwiyncyj zawdy mo do s’piywanio Matusik jako narrator.

Racka swooj operowy guos urzyczo boskij Matce.

Ale mie nojbarzij pasuje guos uod Pouapa.

I to niy ino skirz tego, rze to mooj soomsiod z placu, ale rze mo doprowdy piykny guos.

Tak jak i wielu inkszyh, kerzi uod lot wys’piywujom Noom wszystkym historio Mynki Pan’skiyj. Ale tyrz us’wiytniajoom inksze uroczystos’ci.

Cos’ jurz uo tym wiycie.

We Wielgym Tydniu rzycie w Uogewnikah, mimo przeds’wioontecznyj goronczki, jest jakes’ barzi uporzoondkowane.

Naborzne.

Wielu robi uostatnie porzoonki w pomiyszkaniu, w uobyjs’ciu, na Smyntorzu i ze Soboom samym.

Wszystko jest jakes’ czys’ciejsze, guadsze, wypucowane, wyglancowane i uroczyste.

Milknoom dzwoony na niydugo.

I tyn nojwiynkszy - 720 kilowy s’wiynty Jan Nepomucen, postrzedni - kery mo miano Zygmunt dlo uszanowanio zauogi likwidowanyj teroski Huty i tyn nojlekszy - 270 kilowy Norbet, uod miana ksiyndza Bon’czyka.

Zastympujoom je na tyn czas w robocie klekotki, z kerymi douokoouka Kos’cioua lotajoom bajtle i ministranty.

Uod poru lot hodzymy tyrz uogewnickoom droogoom krzyrzowoom -

droogoom trzeh Krzyrzy.

Ulicoom s’wiyntyh Cyryla i Metodego, uod Krzyrza pokutnego, kery nawionzuje w tradycji do Ih ewangelizacyjnyj Misje, a kery uod tysioonca morze jurz lot stoji na goorce miyndzy herbowymi lipami.

Ino troha kroocyj dowajoom tam na Niego pozoor Dymki, stare Uogewcany.

Po droodze moomy tyrz inkszy, sto lot - jak nasz Kos’ciou - stary Krzyrz, kery przed Niym stoji.

I tyn trzeci, nojmodszy, drzewiany, z nowoom rostfrajowoom tabulkoom Misji S’wiyntyh 2002 roku.

Wszystke soom Uoone Naszoom rzyciowoom podporoom.

Rados’c’ ze Zmartwyhpowstauego Krystusa wys’piywywali My na przemian z hurym.

A na kos’cielnyj wierzy, robiouy to radosnym i gos’nym biciym dzwoony, uoguaszajoonc Zwyciynstwo Rzycio nad s’miercioom.

Wielu u Nos mo wielge upodobanie we s’piywaniu.

Niy ino hurzysty.

Ale Uooni nojbarzi.

Tyn tuplowany sposoob rzykanio zahwolaua moja Hrzestno - Ciotka Irmgardka.

Godaua: fto naborznie s’piywo, tyn dwa razy rzyko.

I poo Jyj zahyn’cie, zostauo tyrz i wy Mie zamiyuowanie doo niego.

Uoone to tyrz sprawio, rze S’loonsk uhodzi za nojbarzi rozs’piywany Regioon.

Wydowac’ by sie mooguo, rze w czasah telewizoroow, magnetowidoow i koomputroow,

ruh s’piywaczy umrze, ale tak sie na pewno nigdy niy stanie na S’loonsku.

Przekoonou`eh sie uo tym wczoraj, jak mie z mojoom s’lubnoom pognauo do Kamiynia.

Do s’wiyntyh Apostouoow Piotra i Pawua, kaj Ludowy Zespoou Pies’ni i Tan’ca „S’loonsk” wykoonywou pies’ni pasyjne i wielganocne.

Na zaproszynie Os’rodka Kultury „Andaluzja” w Brzozowicach-Kamiyniu, brali My wszyscy udziau w niycodziynnym wydarzyniu.

Gryfne dziouhy i szwarne hopcy w ludowyh strojah dali przepiykny kooncert z poomocoom swoji symfonicznyj orkestry.

Dziynkowali My Im za to pora razy, klaskaniym na stojoonco.

Zas’ kamiyn’ski Farorz przy podziynkowaniu artystoom i organizatoroom pedziou krootko:

Richtig fajne s’piywanie!

Pohwolou hur „S’loonska” za to, rze tak jak sie nolerzy, s’piywou trzy zwrotki z korzdyj kos’cielnyj pies’ni.

A tego by hciou Uoon nauczyc’ nareszcie tyrz swojih parafianoow.

Ze suowa wioonrzooncego, guoszoonego w czasie tego kooncertu, pohodzi tytuowe pytanie:

Hcecie Krystusa abo Barabasza?

Zdo mi sie, rze pouny Kos’ciou wiernyh i nojfajniejszy na S’loonku krysztauowy kroonlojhter w tym Kos’ciele, na kery sie szafli niydowno kamiyn’ske fundatory, dowajoom jednoznaczno na nie uodpowiydz’.

Dobrze rze soom jeszcze inspiratory i poomagery w uorganizowaniu rzycio kulturalnego S’loonzokoow i kultywowaniu Kultury S’loonska.

Niy byda pokazywou palcym, ale mi sie zdo, rze soom miyndzy niymi: nasz niygdysiejszy uogewnicki kapeloonek, a dzisioj dziekan piekarskego Dekanatu ksioondz Rajmund Machulec i dogloondajooncy wszystkego gospodarskym uokym, skroomnie i niypozornie

z bocznyj uawki pod s’cianoom kos’cioua - piekarski Prezydynt, �ydek.

Dziynki Bogu!

 

Bo w ministerijalnyj Kulturze dziepiyro szykujoom rewolta.

Bez to wybieroom Barabasza.

A poo niym pokorzoom sie inksze burzyciele.

Idzie wielko zburzka?

Antoni Respondek
« zur�ck zur Rubrik Miniatury

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO