Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Drogi Panie Rudolfie Paciok 

i J.v.Eichendorff m�g� by w Pless lub Rybniku zosta� na wieki! ...
i my te�!

Kiedy Pan „Folsk-flichta-szule” ko�czy�, ja si� urodzi�em, st�d chyl� czo�a Pa�skiemu �l�skiemu podej�ciu. Podziwiam jak mo�na rzeczy dla nas trudne, z pokor�, w tolerancji i duchu czasu, nam tak wa�nego, w krzewieniu i dla innych przekaza�. Bo i czas nam ucieka, a tak wiele o tym �l�skim Eichendorffie mo�na m�wi�, przepraszam, tysz goda�, tysz i szprecha�. Jak wymownie Pan to w tej trilateralnej zasadzie �l�skie - w 3 kulturach ,bo w 3 j�zykach, bo dla 3 nacji - przedstawi�. Eichendorffa pozna�em dopiero z dala od domowiny, nie w heimacie, tu w ma�ej ojczyznie, jak dla Pana t� ma�� ojczyzn� jest Warszawa. Tam Pan walczy na sw�j spos�b, tam dzia�a, zarabia,wchodzi stale w pozytywne odzwierciedlenie naszej przesz�o�ci, dla tych co s� zapomnieni, zagubieni dla swej domowiny czy heimatu. Tak si� sk�ada i ja reprezentuj� te pogl�dy i lansuj� te poj�cia, by ci, kt�rzy do naszych domowin, czy heimat�w po 45-y, przyszli poczuli si� lepiej, zdrowiej na duchu, by zacz�li w tym duchu tej ziemi, teraz wsp�lnej �l�skiej dzia�a� i dalej w tym duchu kszta�towa�.

Peter Karl Sczepanek


Wie�s einst war bei uns daheim” 
nach Hugo Scholz

„Jak kiedy� u nas by�o w domowinie”
 wed�ug Hugo Scholz

HEIMAT

DOMOWINA

„Wenn von HEIMAT gesprochen wird, sieht man zun�chst das Bild einer Landschaft, das in eine Talmulde eingebettete Dorf mit seinen sich an die Erde schmiegenden Giebelh�usern, die kleine Stadt mit dem Kirchturm, um den sich die D�cher dr�ngen, die schmalen Gassen dazwi-schen mit engen G�rtchen und der stillen Laube in der Ecke. Am Stadtrande die Fabrik mit ihrem hohen Schlot, den die Berge dahinter �berragen, dieser blaue Kranz, der alles fest einfriedet. ...

Gdy m�wi si� o „DOMOWINIE” widzi si� na wst�pie krajobraz wsi po�o�onej w dolinie wraz od ziemi wyrastaj�cymi domami, miasteczko z wie�� ko�cieln�, wok� kt�rej gromadz� si� dachy, w�skie uliczki z ma�ymi ogr�dkami i cichej altanki gdzie� w rogu. Na skraju miaste-czka fabryka wraz z wysokim kominem, kt�rego pag�rki w tyle przewy�szaj�, za� b��kitny niebia�ski wieniec, wszystko swoim spokojem obejmuje. ...

Peter Karl Sczepanek
Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Commercial Building / Office building|

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

inventory management system| labelling| warehouse management| vending machine/ kiosk| it support| rfid| bixolon|

天糧海外僱傭(外傭)中心| 外籍女傭(外傭)| 家務助理| Domestic helper employment agency|

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO