Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Vita


Szczynsc Boze !

Ostatnioch zrobiou piyrszy niyporadny krok we tuplikowaniu Pisma Swiyntego. Ja, szkryflom sam niyporadny, bo to po piyrsze zech niyma zodyn „kapelonek“ coby sie za to brac, a po druge robia to tak miyj abo wiyncyj „od rynki“. Czymu to sam godom? Niychcioubych byc przez kogos zle zrozumiany, jo niy mom zamiaru tym tuplikowaniym zrobic jakos ostateczno wersja tego po slonsku. Niy, jo mom na cylu ino przez te tuplikowanie sprowokowac inkszych, kere som szpecami we tych sprawach, do tyj roboty i mysla co juz coroz wiyncyj z nos zwraco uwaga na to iz Slonzoki poczebujom miec Pismo Swiynte we swojyj godce i mysla ze cza ponsc i dalyj - my poczebujymy i msze po naszymu odprowiac. No tosz tak dugo byda to sam dalyj tuplikowou na zajtach od Echa Slonska aze sie jaki oddzwiynk do suyszec. Tak tysz prosza o wyrozumiauosc i o pomoc. Juz pora „Pieronow” pora uwag mi posuauo jak by oni to widzieli, i mom nadzieja co dalyj byda mog wasze krytyczne uwagi wykorzystywac. Ta drugo czynsc je juz konsek inkszo od piyrszyj prawie skiz tych uwag, i ciekawych je eli znondziecie jom lepszom abo gorszom.

II

Tak to narichtowane bouy niebo i ziymia, a ku tymu couko mocka stworzyn. A kej Pon Bog byli fertich na szosty dziyn ze od Nich robotom , kero zrobiyli, odpoczynli se Ponboczek we siodmy dziyn, i zrobiyli tyn dziyn dniym swiyntym. Tako je geszichta poczontku po narichtowaniu nieba i ziymi. Kej Pon Bog narichtowali ziymia i niebo, niy bouo jeszcze zodnego krzoka polnego na ziymi ani zodno trowa polno jeszcze niy rosua - bo Ponboczek jeszcze niy pokropiou dyszczym na ziymia i niy bouo jeszcze zodnego czuowieka, kery by robiou kole ziymi i przikopow, coby couko ziymia dostowaua woda - tak tysz ulepiyli Ponboczek czuowieka ze prochu i ziymi, i dychnyli we niego zyciym, i bou czuowiek zywy. Kej Ponboczek zaflancowou ogrod w Edyn, na wschodzie, dali tam tysz czuowieka, kerego ulepiyli. Zrobiyli tysz Pon Bog , ize urosli z ziymi wszyske drzewa, fajne z wyglondu, kere i dobre owoce dowauy; a w samym srodku tego ogrodu drzewo zycia i drzewo poznanio tego co je dobre i co je zue. Ze Edynu puynoua rzeka, kero dowaua woda do tego ogrodka, i tam tysz sie rozuazioua i dowaua poczontek cztyrym inkszym rzekom.

Piyrszo rzeka - Piszon; to je ta, kero okronzo couki couki kraj Chawila, kaj je zuoto. A zuoto tam je nojlepsze; tam tysz je zywica co fajnie wonio i kamiyn czerwony. Drugo rzeka - Gichon; ta okronzo couki kraj Kusz. Czecio rzeka - Chiddekel; ta puynie na wschod od Aszszuru. Czworto rzeka - to Perat. I wziynli Ponboczek tysz czuowieka, i dali go do orodu Edyn, coby tam robiou kole ogrodka i dbou o tyn ogrod. Przi tym rozkozali tak czuowiekowi: Z coukich drzewow sam we ogrodzie mozesz jesc i maszkycic, ale ze drzewa poznania tego co je dobre i co je zue, niy mosz pozwolynia jesc, bo jak z tego drzewa zjysz, to mosz zicher ze umrzesz. Potym Ponboczek pedzieli: - Niy ma dobre, co czuowiek je som; zrobiymy ci tysz hilfa. Kej Ponboczek ulepiyli ze gliny couke zwierzynta na ziymi i ptoki we lufcie, przikludziyli je ku czuowiekowi coby widziec jake on im do miano. Kozde ze stworzyn zywych dostauo miano od czuowieka. Tak czuowiek mianowou wszyske bydlontka, ptoki we lufcie i wszystke dzike zwierzynta. Ale zodno hilfa sie do czuowieka niy znodua. Wtedy tysz Pon Bog narichtowali, co prziszou ciynzki syn na czuowieka. Kej czuowiek usnou, wyciongli mu Ponboczek jedna ze ripow, a na tym placu zalepiyli wszysko ciauym. Potym Ponboczek ze tyj ripy, kero wyciongli czuowiekowi, ulepiyli kobiyta, i przikludziyli jom do czuowieka.

A kej jom przikludziyli, to czuowiek pedziou: - Ono dopiyro je kosciom ze moich kosciow i ciauym ze ze mojego ciaua! Onyj bydzie niywiasta, bo ona ze chopa je wziynto. Bezto tysz chop idzie furt ze doma, od ojca i matki, i stowo sie tak ze zonom cuzamyn fest jednym ciauym. Chocioz chop i od niego zona byli nage, to niy bouo im jedne przi drugim ganba.

No tosz dziynki za cierpliwosc i wyrozumiauosc.
Pyrsk !

Szwager
« zur�ck zur Rubrik Vita

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO