Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Miniatury


Mauowiela o H.B.

Szkryklac o nim to niyma synsu. Cza go ino czytac. A jak o czytanie idzie to je on juz mocce „Glywiczokom”, i niy ino Glywiczokom, znany. Od niego cztyroksiong o Glywicach i Gornym Slonsku dou mu suawa, ale gynau tak samo piykne som np dwie jego maue ksionzeczki, kere juz idzie dostac i w jego miescie dziecinstwa - Glywicach. W prowdzie uwazom, co autora nojlepiyj czytac we orginale, ale niy zawsze je to przeca myjglich. Tak tysz sam cosik polecom tym kere jeszcze miyszkajom we Glywicach. Mom sam na mysli „Stopniowe zamieranie krzyku” i „Zamek Koenigswald” (obie ksionzki som publikacjoma Wydawnictwa „Wokol nas”). Te dwie ksionzeczki som ciekawe jeszcze wiyncyj jak je przeczytocie jedna za drugom. Piyrszo i drugo pokozujom zakres swiata jaki autorowi zostou ze Slonska i Gliwic(ale niy ino) i jaki musiou wzionc ze sobom jak poszou furt ze Oberschlesien. Atmosfera downych Glywic i downego Slonska znondzie tam kozdy kery jom poradzi znonsc jeszcze i dzisiej. Je to take restaurowanie downych Glywic i sznupanie za wspomniynioma. Czamu niy ? To je jak lekcja geszichty, tyj niysfauszowanyj. Takyj geszichty niy poznocie nikaj ino we opowiadaniych starych ludzi, kere mieli te szczynscie i te niyszczynscie tysz, szkryflac jom swoim zyciym. Tak to robi Horst Bienek i tak sie to nojlepiyj czyto. Zastanawio mie ale skond sie biere odniego popularnosc. I wydowo mi sie ze wiym. Skromnosc z kerom szkryflo dowo mu i dzisiej po odniego smierci ta popularnosc i przichylne opinie czytelnikow. Dowodow je na to aze za tela w jego tekstach. W ksionzeczkach tych znondziecie i pieronym wiela ze zycia H.B. potym - potym znaczy po Glywicach. Nawet we „Zamek Koenigswald” , kerego akcja sie dzieje we Czechach je atmosfera, kero niyzaprzeczalnie durch i durch wraco do swojskich do autora stron i czasow. Co je fikcjom a co je przezyte przes autora chocioz w mauyj drobince, to je obojyntne. Wszysko sprowadzo sie do wrazyn z przezyc kere kedys tam zahaczouy o H.B. A przezou on mocka, niy mauowiela. Ale tu zapraszom do czytania. Na koniec spomna i o inkszyj ksionzeczce, je niom (tym razym po niymiecku) „Reise in die Kindheit - Wiedersehen mit Schlesien”. Godo ona jak i od niyj tytel wskazuje o rajzie w czas dziecinstwa i o juzas-trefiyniu sie ze Slonskym. Mie niy poradzi wylys ze gowy jedyn fragmynt kaj autor godo o konsku wyngla kery se wzion ze Slonska mit do dom, do „Niymiec” i postawiou u sia w doma jako pamiontka. To je nojpiykniejszo scyna jako idzie znonsc u H.B. Co bych chciou som miec stoc we moim cimrze na oknie jak niy konsek wyngla ze Gornego Slonska? Ale na szczynscie mom sam aby stoc pora ksionzkow tego autora. Co bych sam niy naszkryklou to by bouo ino mauowiela, a autor Horst Bienek je przeca warty przeczytania.

Pyrsk !

Szwager


 

 


« zur�ck zur Rubrik Miniatury

[ AKTUELL ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ REAKCJE ]  [ DEBATA ] 
[ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO