Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Vita


Kain i Abel (IV)

I prziszou Adam ran ku swojyj kobiycie Ewie. A ona poczynua i urodzioua Kaina. I pedziaua:

Ponboczek dali mi mynzczyzny! Potym urodzioua jeszcze od niego brata, Abla. Abel uaziou i robiou kole owieczkow, a Kain robiou kole ziymi. Za jakis czos Kain dou ofiara Ponboczkowi ze tego co dowaua mu ziymia. Abel tysz dou ofiara piyrwocin od odniego owieczkow i ze od niyj fetu. Pon Bog wejrzeli na Abla i na od niego ofiara; na Kaina juzas i na od niego ofiara niy chcieli wejrzec. Jankor nerwow prziszou na Kaina, kery uaziou markotny. Ponboczek spytali sie Kaina: Czamus je markotny i`s sie snerwowou, i czamu tyn jankor? Przeca kebys robiou dobre, bou bys fro po gymbie: kej zas bydziesz niyfajnie robiou, grzych je kole twoich wrotow i wachuje na cia, a przeca ty mosz byc od niego mocniyjszy. A Kain pedziou do brata Abla: Podz idymy na feld! A kej byli na feldzie, Kain ciep sie na od niego brata Abla i go zabiou. Naroz spytali sie Pon Bog Kaina: Kaj je twoj brat, Abel? A on odpedziou: Niy wia! Przecach niyma odniego wachtyrz? Pon Bog pedzieli: Cos to narobiou? Tosz krew brata twojego wouo ku mie ze ziymi. Teroski bydz przeklynty na tyj ziymi(feldzie), kero sie rozwarua, coby ze twoich ryncow wzionc krew od twojego brata.

Kej bydziesz kole ziymi robiou, niy bydzie ci ona rodzioua. Szmatlou sie bydziesz i szlajou na ziymi! Na to Kain pedziou Ponboczkowi: Za srogo je moja sztrafa, cobych jom szcimac poradziou. Dyc jak Oni mie terozki wyciepujom ze tyj ziymi i mom sie poniywiyrac i kryc przed Nimi, kozdy kery mie spotko, bydzie mie poradziou zabic. Ale Ponboczek mu odpedzieli: O, niy! Kery by ino zabiou Kaina, siedym razy by dostou sztrafa! Bezto tysz zrobiyli Ponboczek Kainowi taki mal, coby go niy zabiyli te co na niego trefiom. Potym poszou Kain weg od Ponboczka i miyszkou we kraju Nod, na wschod od Edynu. Juzas potym Kain prziszou ran ku swojyj kobiycie, a ona poczynua i urodzioua Chanoka(Henocha). Kain postawiou potym miasto i mianowou je jako odniego syna: Chanok. Chanok bou fatrym od Irada. Irad juzas fatrym od Mechujaela., Mechujael miou Matuszaela,Matuszael juzas Lemka. Lemek wzion sie dwie kobiyty; jednyj bouo Ada, drugyj Cilla(Silla). Ada urodzioua Jabala; od niego som wszyske pasterze i te co miyszkajom pod celtoma. Od niego bratowi bouo Jubal; od niego som wszyske kere poradzom robic muzyka na citrze i flyjcie. Cilla - ona tysz urodzioua Tubal-Kaina; on bou kowolym; od niego som wszyske kere poradzom fajnie we zelozie i bronzie robic. Tubal-Kaim miou siostra Naama. Lamek pedziou do odniego kobiyt: Ada a Cilla, suchejcie ino,co godom! Dejcie pozor zony Lemka co powia: Zabioubych chopa, za to ze mie zrani, i zabioubych bajtla - za kalnioka. Jak Kain miou byc siedym razy pomszczony, to Lamek siedym i siedymdziesiont razy! Adam prziszou jeszcze roz ran ze od niego kobiytom i ona urodzioua mu syna, kerymu daua (miano) Set - potymu poczymu(tak godaua) - dali mi Ponboczek inkszego synka za Abla, kerego zabiou Kain. Tysz Setowi urodziou sie synek, kerymu dou (miano) Enosz. Na tyn czas zaczuo sie wzywanie imiynia Ponboczka.

Szwager


 

 


« zur�ck zur Rubrik Vita

[ AKTUELL ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ REAKCJE ]  [ DEBATA ] 
[ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO