Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
KULTUR
HISTORIA
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


Kluce czy szperhoki

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih suyszauo sie za modu zahynty starszyh, kerzy powiadali do swojih dzieci abo wnukoow:
uc sie dziecko uc, bo nauka to potyngi kluc.
Niy inacyj musiauo byc’ w latah uo keryh uopowiadaua tyjatralno sztuka pod tytuym „KLUC”. Napisou joom Tyjda Gajda - nasz uogewnicki pisorz, uo kerym rzeh jurz Woom kedys’ wspoomniou. Cieszooua sie uoona rozcasu u nos wielkoom popularnos’ciom niy ino przez to, rze wielu uogewczan w niyj grauo, a reszta joom wielokroc’ uogloondaua, ale skirz tego, ...

Na Joozefa Robotnika

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih, jak downo pamiyntoom, piyrszego maja boouo zawdy wysouo.
A to za sprawoom uogewnickih Robotnikoow, kerzi w tym dniu fajrowali.
Wtynczoos jeszcze, niy potrzebowali zaprzyngac’ inszyh , coby Im tyn fajer szykowali.
Sami sie z tym radziyli. Rzoodyn Ih niy wyrynczou.
Mieli swoja s’wiadoomos’c’ i niydowne jeszcze, przedwojynne dos’wiadczynia. ...

Antoni Respondek


Grzych i sztrafa (III)

A szlanga boua ze wszyskich zwierzyntow na ziymi, kere Pon Bog stworzyli, nojwiyncyj chytro. Ta szlanga pedziaua do kobiyty: Aby naprowdy Pon Bog godali: Niy mocie jesc ze wszyskich drzewow tego ogroda? A kobiyta odpedziaua szlandze: Mogymy jesc ze wszyskich drzewow ze tego ogroda! Ino ze drzewa kere je we pojszczodku, Ponboczek pedzieli: Niy mocie z niego jesc, a choby zescie ino ze niego apfyl tykli, to tysz zaroski krepniecie (umrzycie). Na to szlanga pedziaua kobiycie: Na zicher niy krepniecie!  ...

Kain i Abel (IV)

I prziszou Adam ran ku swojyj kobiycie Ewie. A ona poczynua i urodzioua Kaina. I pedziaua:
Ponboczek dali mi mynzczyzny! Potym urodzioua jeszcze od niego brata, Abla. Abel uaziou i robiou kole owieczkow, a Kain robiou kole ziymi. Za jakis czos Kain dou ofiara Ponboczkowi ze tego co dowaua mu ziymia. Abel tysz dou ofiara piyrwocin od odniego owieczkow i ze od niyj fetu. Pon Bog wejrzeli na Abla i na od niego ofiara; na Kaina juzas i na od niego ofiara niy chcieli wejrzec. Jankor nerwow prziszou na Kaina, kery uaziou markotny. Ponboczek spytali sie Kaina: ...

Szwager


FRASZKI

"Cherubinowy w�drowiec" w duszy si� ko�acze
A na zewn�trz wci�� tylko kto� skrzeczy i kracze
Cho� nie�atwa droga wije si� przed nami
Anio�a �l�zaka zd��ajmy �ladami.

AMNEZJA

Gdy dzisiaj pose� mierzy w fotel prezydenta
O zesz�orocznych swych wyborcach wcale nie pami�ta
Marne pieczywo wi�c by� mo�e z tego ciasta
Niechaj B�g broni przed nim wszystkie nasze miasta.

Bronis�aw  W�trobaNocnym dudom

Wagon Py Ka Py
jako baloniokowo fora
lod starzika z Raja
ciepie na boki -
to yno taki glajzy ...
Mama w doma, juz
na progu lauby slyszec
jeji Zdrowaski, rolady
kluski i modro kapusta
w parzoku przirychtowane
Noc slonsko
gynsto i zaczarowano
miesionczek, swiyntego kolko
nade holdom - czornom marom
co z widniokiym niy ufurgo
Cug jako tyn szif ...

Bernard Polednik


Glancszczewiki

W antryju szczewiki bez kromfleka wadzio�y sie roz ze laczami
Kere �azio�y z lepszymi gyrami ?
Zandale sucha�y ze strychu ,
A w siyni gumioki obalo�y sie prawie ze �miychu .
Harbo�y na czorno godzina
Kuka�y na gutalina :
„ Mo�no bydymy za� jak lakszu�y
W niydziela omija� dziury ?
Niy ino na beztydziy�
Pod hasiok �azi� w biydzie ” .
Pada�a szmata objazdowo : ...

I. Cz.


Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO